Les pintures encàustiques,  es tracten d’un compost de cera d’abella, resina i pigment que es manté fos i mal·leable en una paleta calenta.

Es refreda immediatament i, per tant, no cal esperar ” l’assecat “, però té la virtut de poder tornar-se a treballar en qualsevol moment després d’haver estat aplicada.

Atès que en la cera d’ abella no penetra la humitat, les pintures encàustiques no es deterioren, no es tornen grogues i no s’enfosqueixen, en conseqüència són extremadament durables i no necessiten ser protegides sota vidre. El encausto és una tècnica antiga, bonica i molt versàtil. Les peces poden bruñirse fins a quedar molt brillants, es poden tallar i raspar, o ser treballades en capes o veladures. Les peces es poden submergir, treballar amb motlles i esculpir. El encausto admet l’aplicació de textures, el collage i la combinació amb pintures a l’oli .


LA PINTURA encàustica

R&F Pintura encàustica es produeix en més de 84 vibrants colors llestos per utilitzar. El pigment s’incorpora molt acuradament a un aglutinant de cera d’abella i resina de damar. No conté trementina ni altres dissolvents.

R&F Medi encàustic és una pintura encàustica sense pigment. S’usa per estendre els colors en crear transparències i també per emprimar.

R&F Gesso per encausto és una imprimació acrílica molt absorbent. Es diferencia de les imprimacions acríliques comuns per la seva baixa proporció d’aglutinant acrílic en relació als seus components sòlids.

El gesso per encausto és una imprimació absorbent, fàcil d’aplicar i no és tòxic. Es pot aplicar a gairebé totes les superfícies en objectes de dues o de tres dimensions. Seca ràpidament i es neteja amb aigua i sabó.

—————————-

EQUIPAMENT I EINES

Paletes tèrmiques : Les paletes tèrmiques R&F ( mides : 30,48 cm x 30,48 cm i 40,64 cm x 40,64 cm ) han estat dissenyades especialment per als artistes que treballen amb encausto. Aquestes paletes són ideals per fondre i barrejar la pintura encàustica, ja que la seva superfície d’alumini anoditzat impedeix que els pigments reaccionin descolorint-se. Termòmetre de superfície de la paleta : És indispensable per controlar la temperatura de superfície de la paleta .

Eines de fos : Una pistola tèrmica, amb velocitat i temperatura graduades. Altres opcions són els petits bufadors i les làmpades de raigs infrarojos.

Pinzells : Només de pèl o truja natural.

Eines incisives : estilets de gravat, gúbies paratalla de fusta, instruments de dentistería, eines d’escultura i modelatge.

Panells : Els més adequats són els de superfícies rígides i poroses com ara el paper, fusta, argila i pedra.

Cera de parafina o de soja : Per a la neteja dels pinzells o eines.

Recipients de llauna per la paleta : Excel·lents per mantenir separades les ceres foses en la seva paleta.

—————————-

INSTAL·LACIÓ BÀSICA

Superfície de treball : Una taula, o superfície horitzontal on recolzar la paleta elèctrica, la pistola tèrmica i les eines.

Ventilació : Tot i que els vapors de la cera no tenen una olor desagradable han de ser tractats com els vapors dels dissolvents.

Un ventilador col·locat en una finestra ben ubicada és suficient per a una instal·lació petita en un taller.

Precaucions de seguretat: L’espai de treball ha d’estar lliure de dissolvents i materials inflamables. Es recomana tenir un extintor i una farmaciola per cremades.

—————————

SUPORTS I EMPRIMACIÓ

Suports : La pintura encàustica es pot aplicar sobre gairebé tots els suports porosos, sempre que es mantinguin estables en la seva dimensió i puguin admetre una quantitat moderada de calor.

Si necessita un suport, brillant, blanc i de qualitat d’arxiu, utilitzeu Encausticbord, desenvolupat per Ampersand en col·laboració amb R&F.

Altres opcions són la fusta contraxapada d’alta qualitat, o un altre plafó rígid amb bastidor al revés per augmentar la seva estabilitat. ( Els panells tenen més estabilitat que la tela tensada : amb el temps la flexibilitat de la tela pot causar esquerdes en el encausto que és més rígid ).

Superfícies imprimades : És important que la superfície emprimada sigui porosa perquè el encausto s’adhereixi. Per a això hi ha diverses opcions.

Recomanem el R&F Gesso encàustic. Fàcil d’aplicar amb pinzell, aquesta imprimació lluminosa i blanca proveeix, a assecar, una superfície homogènia i porosa ideal per als encàustics. Pot ser aplicada sobre gairebé qualsevol superfície, en objectes de dues o tres dimensions.

Els panells de fusta són, en general, superfícies prou poroses com per aplicar encausto. Abans de pintar és millor preparar la superfície amb una capa de cera d’abella transparent o acolorida, o bé amb R&F Encaustic Medium.

El paper d’alt gramatge per gravat, el paper per aquarel·la o la tela sense imprimació són tots absorbents i es poden muntar en forma permanent sobre suports rígids amb adhesiu PVA ( acetat de polivinil ) o gel acrílic.

—————————-

TÈCNIQUES

Pinzellat i fos : Aquest és l’acostament més elemental a la pintura encàustica i, per a molts pintors, una font d’infinits descobriments.

Collage : La cera d’abella és un preservatiu natural, ideal per als artistes que treballen en tècniques mixtes i collage.

Immersió : És una tècnica excel·lent per afegir transparència i profunditat a una obra en paper o tela.

Monocopia encàustica : Les imatges es poden ” aixecar”, o copiar, directament de la paleta calenta a un full de paper. De la mateixa manera en què s’ha imprès una monocopia.

Taracea : Aquesta tècnica permet traçar línies clares i vores precisos. És ideal per a les obres en què és important l’ús de la línia.

Transferència d’imatges: Hi ha diverses tècniques per transferir imatges fotogràfiques a una superfície encàustica.

Escultura : El encausto ofereix possibilitats il · limitades als artistes que treballen en tres dimensions. Es pot treballar amb motlles, per agregat, o talla.

 

VIDEOS:

Encaustic Sample Painting

Colors – Encaustic, Pigment Stick production at R&F

Encaustic Painting with the classic R&F

Encaustic Monoprinting on the 16 x 16 R&F Heated Palette

R&F Encaustic Tips – Fusing

PARA COMPRAR ESTOS ARTÍCULOS PUEDEN VISITAR NUESTRA PÀGINA:

http://www.vpiera.com/es/cataleg:Cos/0/bellas-artes/pintura-encaustica/